Zhodnocení jehlových strojů a jejich další

            I když jehlové stroje nedosahují z hlediska výkonu takových hodnot jako např. stroje skřipcové a tryskové, přesto se v textilním průmyslu rozšířily z všech bezčlunkových strojů nejvíce. Do roku 1976 jich bylo ve světě instalováno celkem 140 000. abychom  pochopili, co je příčinou takového úspěchu, uvedeme výhody a nevýhody těchto strojů.

 

Výhody jehlových strojů:

1.Jehlové stroje mají širokou použitelnost prakticky pro všechny druhy přízí, některé stroje mohou pracovat v jedné tkanině útkové příze hrubé i jemné.

2. Stroje lze použít pro tkaniny s náročnou vazební technikou (mají listové nebo žakárové stroje) a s pestrým vzorováním po útku (čtyřbarevná až osmibarevná záměna).

            3. Pohyb jehel je vázaný s hnacím mechanismem, což umožňuje pozvolný rozběh i zastavení jehel. Tím je zrychlování útku postupné a s materiálem je šetrněji zacházeno. Synchronizaci pohybu jehel s tvořením prošlupu lze snadno zajisti.

            4. Jehly nevyžadují vysoký prošlup, nitě jsou proto méně namáhány, takže snižuje počet přetrhů v osnově.

            5. Zásoba útku je na křížových cívkách, odpadá tedy soukání útkových cívek a vytáčů.

            6. Jehlové stroje jsou považovány za konkurenčně jednodušší v porovnání s ostatními bezčlunkovými stroji i se stavy člunkovými.

            7. Jehlové stroje se uplatňují i ve speciální výrobě; např. při tkaní dvojplynů a smyčkových tkanin.

           

            Nevýhody jehlových strojů:

1.Jehlové stroje některých systémů mají nízký výkon.

2. Stroje vyžadují velkou půdorysnou plochu, zvláště stroje s tuhými jehlami. Zde je třeba zmínit se o strojích Saurer-Diederichs, které mají tuhé teleskopicky výsuvné jehly. Tím se zastavěná plocha poněkud zmenší.

           

            Jehlové stroje nelze tedy posuzovat jen podle jejich výkonu, neboť ten v této kategorii strojů nebude pravděpodobně dosahovat hodnot vyšších než ostatní tkací principy. Stroje s ohebnými jehlami se dnes stavějí ve značných šířkách, např. 550 až 580 cm, takže i tyto stroje dosahují dosti velkého výkonu (500 až 800 metrů útku za minutu).

           

            Jehlové stroje se uplatňují  především v těchto oblastech, kde ostatní bezčlunkové stroje dosud nevyhovují, tj. efektní příze, pružné příze apod.