1985 - Vývojové tendence vybraných skupin textilních strojů

 3.2.1. VODNÍ TRYSKOVÉ TKACÍ STROJE
        3.2.1.1. Přehled firem
                 3.2.1.1.1. Nissan a Tsudakoma, Japonsko

 3.2.2. VZDUCHOVÉ TRYSKOVÉ TKACÍ STROJE
        3.2.2.1. Přehled firem
                 3.2.2.1.1. Picaňol, Belgie
                 3.2.2.1.2. Günne, NSR
                 3.2.2.1.3. Bonas, Velká Británie
                 3.2.2.1.4. Vamatex, Itálie
                 3.2.2.1.5. Saurer, Francie
        3.2.2.2. Souhrn poznatků:

3.2.1. VODNÍ TRYSKOVÉ TKACÍ STROJE

3.2.1.1. Přehled firem

3.2.1.1.1. Nissan a Tsudakoma, Japonsko

Dosahují na vodních tryskových tkacích strojích (NISSAN LW 53, TSUDAKOMA ZW 303) více než 900 otáček/min. Lze očekávat další zvýšení výkonu, použitím čtyřbarevné záměny.

Odkaz na začátek stránky TOP

3.2.2. VZDUCHOVÉ TRYSKOVÉ TKACÍ STROJE

3.2.2.1. Přehled firem

3.2.2.1.1. Picaňol, Belgie

Použití mikroprocesoru již na ITMA 83. Ukládání všech informací týkajících se konstrukce a struktury tkaniny do paměti mikroprocesoru pomocí tlačítek. Mikroprocesor poskytuje informace o počtu prodlev na tkalce a směnu.

Mikroprocesor ukládá údaje do paměti o údržbě, výměně osnovního válu, délce kusů. Zabudované automatické diagnózy odhalují a signalizují defekty, čímž se zamezuje opotřebení a poškození stroje.

Elektromagnetické ovládání časového spínání ventilů, přifukovacích trysek, nastavení tlaku vzduchu mikroprocesorem.

Na ATME 85 bylo dosaženo zdokonalení a rozšíření použití mikroprocesoru i pro zásobník útku.

Vystavovaný vzduchový tryskový tkací stroj byl vybaven automatickým hledačem útku a zařízením pro zakládání krajů tkaniny.

Mikroprocesor ukládá do paměti dobu zanášení každého útku a automaticky nastavuje elektromagnetické časování ventilů.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.2.2.1.2. Günne, NSR

Elektronicky řízené zařízení na popouštění osnovy. Čtyřbarevná útková záměna, neotočná, umístěná na bidle v těsné blízkosti paprsku, patentovaná elektronická volba útku.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.2.2.1.3. Bonas, Velká Británie

Použití mikroprocesoru pro zastavení tkacího stroje v nejvýhodnějších polohách při přetrhu osnovy a útku. Úprava uzavřeného konfuzoru za účelem snížení spotřeby vzduchu asi o 1/3. Prodej licence a výrobních práv firmě SULZER - RÜTI.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.2.2.1.4. Vamatex, Itálie

Čtyřbarevná záměna útku na ITMA 83 a ATME 85, štafetové trysky ovládané mikroprocesorem.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.2.2.1.5. Saurer, Francie

Čtyřbarevná útková záměna na ITMA 83 a ATME 85. Možnost nastavení parametrů stroje ručním počítačem.

Odkaz na začátek stránky TOP

3.2.2.2. Souhrn poznatků:
Řízení parametrů proudu vzduchu mikroprocesorem.
Elektronické řízení odměřování útku.
Elektronicky řízené osnovní regulátory
Předvolení napětí osnovy, zobrazení skutečného napětí osnovy na displeji.
Záměna artiklu u strojů vybavených listovkou řízenou mikroprocesorem vložením kazety s pamětí, v níž jsou uloženy informace o vzoru.