1986 - Informace o stavu světové techniky v textilním strojírenství

 3.3.1. VODNÍ TRYSKOVÉ TKACÍ STROJE
        3.3.1.1. Přehled firem
                 3.3.1.1.1. Nissan, Japonsko
                 3.3.1.1.2. Tsudakoma, Japonsko

 3.3.2. VZDUCHOVÉ TRYSKOVÉ TKACÍ STROJE
        3.3.2.1. Přehled firem
                 3.3.2.1.1. Tsudakoma, Japonsko
                 3.3.2.1.2. Nissan, Japonsko
                 3.3.2.1.3. Toyoda, Japonsko
                 3.3.2.1.4. Howa, Japonsko
                 3.3.2.1.5. Saurer, ŠvýcarskoO
                 3.3.2.1.6. Günne, NSR
                 3.3.2.1.7. Picaňol, Belgie
                 3.3.2.1.8. Sulcer - Rütti, Švýcarsko
                 3.3.2.1.9. Vamatex, Itálie
                 3.3.2.1.10. Meteor, Itálie
                 3.3.2.1.11. Bonas, Velká Británie
                 3.3.2.1.12. Draper, USA

 3.3.3. ZÁSOBNÍKY ÚTKU

3.3.1. VODNÍ TRYSKOVÉ TKACÍ STROJE

Vodní tryskové tkací stroje se považovaly za vrchol dokonalosti inovace pro výrobu tkanin ze syntetických vláken. Vývoj vodních tryskových tkacích strojů směřoval ke zvýšení rychlosti a univerzálnosti.

Na výstavě textilních strojů ve Fukui, Japonsko, v září 1984, předváděla firma Tsudakoma stroj ZW 303, na němž se tkal nylonový taft při rychlosti 1 360 ot/min. Byly to pochopitelně otáčky upravené pro výstavu a na stroji se dosáhlo výkonu 1 795 m útku/min. Na téže výstavě předváděla firma Nissan vodní tryskový tkací stroj LW 53, který tkal tkaninu Pongem z PES rychlostí 1 150 ot/min při paprskové šíři 145 cm. Přes tyto dosažené výkony byly praktické otáčky mezi 800 a 1 000 ot/min u strojů s paprskovou šíří 150 cm, což záviselo na druhu tkaniny.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.3.1.1. Přehled firem

3.3.1.1.1. Nissan, Japonsko

Firma Nissan předváděla vodní tryskový tkací stroj typu LW 70-4-190 s paprskovou šíří 1 900 mm, který tkal plátnovou vazbu rychlostí 1 000 ot/min. Dosahoval tak skutečné rychlosti 1 760 m útku/min. Velmi závažná okolnost je vysoký podíl dědičnosti se vzduchovými tryskovými tkacími stroji, takže záměnou jen několika málo dílců je možno podle požadavku trhu dodávat z rozpracované výroby jedny i druhé typy tryskových tkacích strojů.

Druhým předváděným strojem byl vodní tryskový tkací stroj LW 53-216-19, který s paprskovou šíří 1 900 mm a 10ti vaznou korunovou listovkou Murata pracoval rychlostí 650 ot/min. Byl předváděn i modifikovaný stroj, model LW 43-6-180, který dosahoval rychlosti 500 - 600 ot/min.

Velmi vysoké tkací rychlosti vzduchových a vodních tryskových tkacích strojů vyžadují intenzivní výzkum a vývoj i v takových periferních oblastech, jako jsou nitěnky, rámy listů a paprsky. Firma Nissan předváděla zcela nové nitěnky tvaru M na svém širokém tkacím stroji s paprskovou šíří 4 100 mm. Rám listů vyrobila japonská firma Maruyma Manufacturing. Byl údajně o 40% lehčí než jsou rámy konvenční, a přesto podle tvrzení firmy Nissan je tento rám stejně tuhý po celé své délce. Nitěnky samotné jsou velmi lehké a nevyžadují žádné podpory, jako jsou činky nitěnek, střední háčky, závěsy apod. Tyto typy nitěnek a rámy nitěnek bez činků vykazují mnohem nižší hladinu hluku ve tkalcovně.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.3.1.1.2. Tsudakoma, Japonsko

Předváděla nejrychlejší tkací stroj výstavy, model ZW 303-4S-150, který pracoval rychlostí 1 360 ot/min. Tkal čtyřlistovou plátnovou vazbou taft z PAD, zdvih listů klikovým hřídelem. Další stroj byl typu ZW 302-4S-190-20 s mícháním útku 2 x 2. Je určen pro tkaní žoržetu a podobných tkanin z tvrdě kroucených přízí a dosahoval rychlosti 630 ot/min. Třetím vystavovaným strojem byl typ ZW 302-4S-190-20, vybavený dvoubarevnou libovolnou útkovou záměnou, určený pro přetkávané zboží. Dosahoval rychlosti 650 ot/min. Volba záměny útku je elektronicky programovaná. Stroje jsou vybaveny mikroprocesorem, který řídí funkce jako např. automatické hledání útku, automatické odstranění vadně zaneseného nebo přetrženého útku.

Tato firma opustila tendenci tkaní hladkých tkanin a přešla na možnost výroby přetkávaných tkanin. Tato přednost byla zatím přisouzena jehlovým, skřipcovým a člunkovým tkacím strojům.

Odkaz na začátek stránky TOP

3.3.2. VZDUCHOVÉ TRYSKOVÉ TKACÍ STROJE

3.3.2.1. Přehled firem

3.3.2.1.1. Tsudakoma, Japonsko

Na ATME předvedla Tsudakoma vzduchové tryskové tkací stroje vybavené mísícím zařízením a jeden stroj byl opatřen čtyřbarevnou útkovou záměnou. Stroje byly vybaveny elektronickým zařízením na popouštění osnovy, elektronickým sledováním zanášení útku, zakládanými kraji a automatickým odstraňováním volně zaneseného útku s automatickou obnovou tkacího cyklu. Stroj se čtyřbarevnou záměnou byl vybaven elektronicky ovládanou listovkou. Na tomto stroji se dosahovalo rychlosti 520 ot/min a paprskovou šíří 1 900 mm (navedená šíře 1 680 mm), listovka měla 16 listů.

Nejvyšší rychlosti tkaní, tj. 1 750 m útku/min se dosáhlo na stroji s paprskovou šíří 3 600 mm při tkaní popelínu, nejvyššího počtu otáček 800 ot/min na stroji s paprskovou šíří 1 900 mm při tkaní hustě dostaveného taftu.

Tkací stroj tryskový vzduchový, model ZA 200, se vyráběl v paprskových šířích od 1 900 do 3 600 mm a klikovým prošlupním zařízením pro 6 listů, vačkovým prošlupním zařízením pro 10 listů a listovkou pro 16 listů. Pro zanesení útku se používalo profilového paprsku a vícetryskového zanášení, zásobník útku mohl být bubnový nebo vzduchový s odměřovačem délky útku.

Na výstavě OTEMAS 85 v japonské Osace předváděla firma Tsudakoma dva vzduchové tryskové tkací stoje; dosahovaly v jednom případě 920 a ve druhém 910 ot/min při tkaní plátna v jednobarevném provedení. U tří dalších strojů s vačkovým prošlupním zařízením a s jednou barvou pracovaly stroje podle druhu tkaniny v rozsahu od 630 do 650 ot/min. Předváděný stroj se čtyřbarevnou záměnou útku vykazoval zvýšení oproti ATME 85, a to na 650 ot/min při použití elektronicky ovládané negativní listovky Stäubli. S pozitivním vačkovým prošlupním zařízením Stäubli a mísícím zařízením 1:1 pracoval stroj s paprskovou šíří 3600 mm (dvoupásmové tkaní) rychlosti 500 ot/min. Další široký vzduchový tryskový tkací stroj s paprskovou šíří 3 300 mm dosahoval rychlosti 520 ot/min a tkal rovněž dvě tkaniny vedle sebe.

Na této výstavě použila firma Tsudakoma elektronicky řízeného zařízení na popouštění osnovy, u něhož se celkové napětí osnovy snímá snímačem pro zatížení, ovládaným mikroprocesorem. Pro konstantní zatížení osnovy se použilo motoru na stejnosměrný proud. Další novinkou bylo elektronické řízení zanášení útku. Pro tyto účely se použilo ventilů ovládaných solenoidem pro vystřelení stlačeného vzduchu pro zanesení útku. Časové sledování délky otevření ventilu bylo řízeno mikroprocesorem.

Stroje byly vybaveny automatickým hledačem útku ovládaným mikroprocesorem a automatickým zařízením na odstraňování vadně zaneseného útku, které plně nahrazuje výkon tkalce.

Tsudakoma předvedla rovněž na strojích ZA 200 středové zakladače krajů při dvoupásmovém tkaní na širokých tkacích strojích, což bylo zatím možné jen u skřipcových nebo jehlových tkacích strojů.

Tsudakoma používá systému řízení vzduchových tryskových tkacích strojů počítačem. Tkací stroje jsou již řízeny shora uvedenými zařízeními a tímto systémem jsou propojeny na hlavní počítač pro oboustrannou komunikaci.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.3.2.1.2. Nissan, Japonsko

Vzduchový tryskový tkací stroj LA 30, předváděný na ITMA 83 jako prototyp, byl na ATME 85 předváděn již jako standardní prodejní typ. Dva stroje tohoto typu s paprskovou šíří 1 900 mm, vybavené listovkou se 16 listy, s vícetryskovým systémem a profilovým paprskem, tkaly acetátový taft a navedenou šíří 1 615 mm rychlostí 700 ot/min a satén z PAD hedvábí, s navedenou šíří 1 630 mm při rychlosti 600 ot/min. Třetí stroj, s paprskovou šíří 1 900 mm s desetivazným vačkovým prošlupním zařízením, s jednou tryskou a konfuzorem, tkal bavlněný žerzej rychlostí 620 ot/min.

Dva širší modely této série, model LA 30A-C10-280 a LA 30A-C10-410, tkaly směsovou tkaninu PES-ba, ve 2 barvách 2 x 1 200 mm při rychlosti 500 ot/min a povlakovinu PES/ba 2 x 1 980 mm při rychlosti 420 ot/min. Oba stroje byly vybaveny 10 vazným vačkovým prošlupním zařízením s vícetryskovým systémem zanášení útku s profilovým paprskem.

Typ LA 30 má šikmou tkací rovinu a nabízí se v osmi paprskových šířích od 1 500 a 4 100 mm, s klikovým, vačkovým nebo listovým prošlupním zařízením, s mechanickým zařízením na popouštění osnov (na přání i s elektronicky řízeným), s odměřovacím zařízením pro jeden útek a s řízením kritických funkcí mikropočítačem, prováděním diagnózy nesprávných funkcí stroje a sledováním výrobních údajů.

Na výstavě OTEMAS 85 předvedla firma Nissan tři vzduchové tryskové tkací stroje: LA 30A-C10-410 a paprskovou šíří 4 100 mm, počtem otáček 450 ot/min, zanášecí rychlostí 1 845 m útku/min, s pozitivním vačkovým prošlupním zařízením a s mícháním útku; LA 50A-Z16-190 s paprskovou šíří 1 900 mm, rychlostí 600 ot/min, zanášecí rychlostí 1 140 m útku/min, s negativními vačkami a se čtyřbarevnou útkovou záměnou; LA 50B-4-150 s paprskovou šíří 1 500 mm, počtem 700 ot/min, zanášecí rychlostí 1 050 m útku/min a klikovým prošlupním zařízením v jednobarevném provedení.

Předváděný čtyřbarevný vzduchový tryskový tkací stroj byl vybaven profilovým paprskem a přifukovacími tryskami. Toto uspořádání se nejlépe hodí pro všechny druhy vláken a pro tkaniny vzorované po útku.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.3.2.1.3. Toyoda, Japonsko

Firma Toyoda vyrábí vzduchové tryskové tkací stroje typu JA 1S v jednobarevném provedení a JA 2S s mísícím zařízením 1:1. Nejdříve se firma Toyoda rozhodla vyrábět stroje s jednou tryskou hlavní, konfuzorem pro vedení vzduchu a hladkým paprskem a přifukovacími tryskami, aby mohla nabízet tyto stroje i pro tkaní chemického hedvábí. Stroje typu JA používají paprskové šíře 1 500, 1 900 a 2 800 mm. Potřebný příkon tkacího stroje se uvádí v rozsahu od 0,9 do 2,0 kW.

Firma Toyoda byla první firmou, která předvedla vzduchový tryskový tkací stroj vybavený žakárem.

Zajímavou konstrukci představuje nuceně pohyblivá osnovní svůrka, lišta se světelnou diodou na osnovních zarážkách, která označuje místo přetrhu osnovní nitě. Rovněž tato firma používá mikroprocesoru pro řízení štafetových trysek a stanovení úhlu hlavního hřídele při zastavení stroje.

Nejnižší počet otáček, 450 ot/min, dosahovala při tkaní popelínu na stroji s paprskovou šíří 1 500 mm (675 m útku/min), nejvyššího výkonu 1 484 m útku/min dosáhla na stroji širokém 2 800 mm s počtem 530 ot/min. Prošlupní zařízení plátnové, vačkové, negativní listovka Yamada, negativní elektronicky řízená listovka Stäubli. Jako druhá firma na světě předvedla Toyoda vzduchový tryskový tkací stroj JA 2S-190D-T pro výrobu smyčkových tkanin s volitelnou dvoubarevnou útkovou záměnou. Stroj pracoval rychlostí 400 ot/min a dosáhl výkonu 760 m útku/min.

Všechny tři uvedené firmy, tj. Tsudakoma, Nissan a Toyoda předváděly automatické zařízení na odstraňování přetrženého nebo vadně zatkaného útku z prošlupu.

Zařízení, vyvinuté firmou Nissan, odděluje nesprávně zanesený útek mechanickým ramenem a poté jej odstraňuje buď nasáním nebo vyfouknutím, a to podle způsobu tkaní a charakteristiky stroje. Zařízení bylo použito na stroji LA 50-B4-150 s uzavřeným systémem vedení u tkacího stroje s jednou tryskou.

Zařízení firmy Tsudakoma bylo opatřeno klíčkem na skříňovém rozvaděči pro přepnutí z ručního provozu na automatický a rovněž pro změnu programu zařízení, které dává příkaz pro přehlednutí nedoletů.

Firma Toyoda použila dvou palců, které vytáhly vadný útek z prošlupu a ten byl poté odsát. Podle údajů firmy Toyoda bude zařízení komerčně zralé v polovině roku 1986.

Vzduchový tryskový tkací stroj Toyoda pro tkaní smyčkových tkanin byl opatřen zařízením pro elektronické popouštění osnovy, čímž bylo docíleno stejné výšky smyček. U stroje JA 1S-150T použila postranní zakladače krajů tkaniny. Středové zakladače byly k dispozici koncem roku 1986. Zřejmě nejdůležitější novinkou byl přechod na systém profilového paprsku a přifukovacíh trysek u několika vystavovaných modelů.

Výsledky OTEMAS 1985 jasně dokazují, že vzduchové tryskové tkací stroje, vybavené profilovým paprskem a klikovým mechanismem pro příraz útku dosahují jednoznačně vyšších otáček za minutu, jelikož nedochází k prodlevě v zadní úvrati bidla.

Tuto skutečnost lze dokumentovat nejlépe na tkacích strojích firmy Toyoda, která vystavovala oba druhy vzduchových tryskových tkacích strojů s vedením útku konfuzorem i s profilovým paprskem.

PŘEDNOSTI SYSTÉMU VEDENÍ ÚTKU
      Zlepšení jakosti tkaniny
      Normální paprsek - snadná změna tkaniny
      Vhodné pro příze jemných čísel
      Nízké náklady na energii

PŘEDNOSTI SYSTÉMU S PROFILOVÝM PAPRSKEM
      Zvýšení produktivity z vyšší rychlosti
      Širší rozsah použití, např. pro chemické hedvábí, vysoká dostava v osnově, hrubá čísla přízí
      Zvýšení produktivity v důsledku větších paprskových šíří.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.3.2.1.4. Howa, Japonsko

Na OTEMAS 85 vystavovala čtyři vzduchové tryskové tkací stroje, z nichž tři byly s normálním paprskem a konfuzorem, čtvrtý byl vybaven profilovým paprskem a přifukovacími tryskami. Okamžitě se výkonem svých strojů zařadila mezi přední světové výrobce. Nejvyššího výkonu bylo dosaženo na stroji HJ s profilovým paprskem 800 ot/min s paprskovou šíří 150 cm a výkonem 1 200 m útku/min. Vystavované stroje měly dvě paprskové šíře, 150 a 190 cm a dosahovaly při počtu otáček 500, 560, 800 a 1 600 výkonu 950, 1 064, 1 200 a 1 900 m útku/min.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.3.2.1.5. Saurer, Švýcarsko

Novinkou na výstavě ATME 85 byl prototyp stroje se čtyřbarevnou záměnou útku. Firma Saurer se k útkové záměně vyjádřila v tom smyslu, že se sériovou výrobou tohoto typu stroje je nutno vyčkat, až jaká bude reakce odběratelů. Do současné doby není známo, zda výroba tohoto typu stroje byla zahájena.

Názory na vícebarevnou útkovou záměnou jsou rozdílné a nepředpokládá se všeobecně, že by tento typ stroje pronikavěji zasáhl do konkurenčního boje výrobců. Odhady japonských výrobců v této oblasti jsou značně skeptické. V roce 1985 uváděly japonské prameny odbytiště v USA pro tento typ stroje jen asi v počtu 1 000 kusů. Celosvětově bude toto číslo jistě několikráte překročeno.

Stroj firmy Saurer, předváděný na ATME 85, měl paprskovou šíři 1 850 mm, vedení útku prošoupej pomocí konfuzoru, elektronickou regulaci zanášení čtyř barev útku při rychlosti 600 ot/min, což odpovídá rychlosti zanášení 1 008 m útku/min při plné paprskové šíři.

Zavedené stroje typu 600 se nabízejí v jednobarevném provedení, s mísením útku, nebo ve dvoubarevném provedení, s plátnovým zařízení, vačkovým prošlupním zařízením Stäubli nebo listovkou Stäubli. Paprskové šíře 1 850, 2 050, 2 250, 2 450 a 2 850 mm s rozsahem rychlosti 650 až 550 ot/min pro první tři užší paprskové šíře a s počtem otáček 500 - 430 ot/min, pro poslední dva typy. Maximální dosažitelná rychlost je 1 400 m útku/min. Všechny důležité funkce stroje jsou řízeny mikroprocesorem a monitorovány, s možností přímého programování kapesním počítačem.

Podle druhu útkového materiálnu se stroj dodává s normálním paprskem, odděleným konfuzorem a pomocnými tryskami, nebo s profilovým paprskem a ými tryskami.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.3.2.1.6. Günne, NSR

Firma Günne byla jako první výrobce smyčkových tkanin na vzduchovém tryskovém tkacím stroji doplněném čtyřbarevnou záměnou útku. U tohoto stroje používá profilového paprsku a pomocných přifukovacích trysek. Používá se optické útkové zarážky. Útková nit, vedená přes zásobník útku, se dá předem nastavit pomocí elektromagnetického systému a za chodu stroje se dá měnit.

Čtyřbarevné zařízení umožňuje libovolné pořadí útku. Volba jednotlivých útkových nití se zajišťuje listovkou, příp. žakárem. Všechny díly tohoto zařízení jsou umístěny stacionárně, neprovádějí žádný kyvný nebo otočný pohyb. Rychlost tkacího stroje tím není ovlivněna. Na bidlenu jsou umístěny čtyři trysky s pevně spojenými výfukovými trubicemi. Odpovídajícím tvarem těchto výfukových trubic se útkové nitě vyfukují velmi přesně do vodícího kanálu profilového paprsku. Každá útková nit má svůj vlastní zásobník útku, které jsou řízeny bezdotykově elektrickými impulsy.

Pohon tkacího stroje obstarává kombinace brzda-spojka, u níž motor o příkonu 202 kW a setrvačník stále běží, takže je zajištěn okamžitý rozběh a zastavení stroje a zabraňuje se tak rozběhovým prouhám.

Pro konfekční smyčkové zboží se používá listových strojů Stäubli, typ 555, s kolíčkovými kartami. Pro odměřené smyčkové zboží, jako např. ručníky, se používá listovek Stäubli, typ 2 232, s nekonečnými děrovanými kartami.

U žakárových tkanin se používá kombinace listového stroje pro ovládání listů pro základní osnovu a žakárového stroje pro ovládání smyčkových nití.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.3.2.1.7. Picaňol, Belgie

Vzduchový tryskový tkací stroj PAT Air-Tronic se vyrábí v paprskových šířích 1 900, 2 400, 2 800 a 3 300 mm a je vybaven podle paprskových šíří plátnovým, vačkovým prošlupním zařízením nebo listovkou, řízenou buď mechanicky nebo elektronicky. Zásobník útku je řízen mikroprocesorem a tkací stroj se nabízí v jednobarevném provedení, s mísícím zařízením nebo s dvoubarevnou útkovou záměnou.

Všechny tkací stroje PAT jsou standartně vybaveny mikroprocesorem, takže veškeré důležité funkce stroje mohou být řízeny a hlídány tímto mikroprocesorem. Ten může přenášet signály, porovnávat je s normovanými parametry a vyvolávat změny elektronicky řízených nastavení, jako např. dobu otevírání a zavírání elektromagnetických ventilů, sílu brzdění, zařízení na popouštění osnovy.

Nastavení stroje, jako např. pozice při zastavení podle příčiny poruchy, procedura se spouštěním stroje, oblast hlídání útkových a osnovních přetrhů a citlivost osnovních zarážek se programuje přes tastaturu, rovněž tak výměna osnovy, délka utkaných kusů a program údržby.

Mikroprocesor má zabudovaný samostatný automatický přerušovací a diagnostický program pro čidla, zajištění zakládání krajů, přívod proudu a řídící okruhy.

Při použití elektronicky řízené listovky se naprogramují do mikroprocesoru vazba a pořadí útků rovněž přes klávesnici. Tyto údaje a požadavky na změnu nastavení stroje se mohou předat do modulu paměti, odkud se mohou kdykoliv předat jinému tkacímu stroji.

Mikroprocesor měří a ukládá do paměti dobu zanášení každého útku a vyrovnává odchylky automaticky změnou doby otevírání ventilů. Tak se automaticky kompenzují rozdílné vlastnosti zanášení dvou útkový nití u mísícího zařízení a dvoubarevné útkové záměny.

Novou konstrukcí pohybu bidlenu, rozsáhlým použitím technologie mikroprocesoru a dalšími novými úpravami je možné zvýšit u tkacího stroje PAT provozní otáčky. Tak např. stroje s paprskovou šíří 190 cm dosahují v trvalém provozu 600 ot/min, u stroje širokého 330 cm se dosahuje 450 ot/min, přičemž jsou možné rychlosti zanášení útku až 1 500 m/min.

Program software, vyvinutý firmou Picaňol, umožňuje vzájemnou komunikaci se zařízením EDV pro sběr a vyhodnocení provozních dat. V tomto případě mohou být stroje dálkově řízeny a hlídány centrálním počítačem.

Tkací stroj PAT Air-Tronic je vybaven automatickým hledačem útku, takže celá činnost obsluhy spočívá pouze v odstranění vadného útku a stlačení tlačítka START. Firma Pianol byla jedinou evropskou firmou, která vystavovala svůj stroj na výstavě OTEMAS 85.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.3.2.1.8. Sulzer - Rüti, Švýcarsko

Oba typy strojů L 5000 i L 5001 používají profilového paprsku, hlavního a pomocných přifukovacích trysek a jsou vhodné pro tkaní širokého sortimentu tkanin od gázoviny, plátna, tkanin ze skleněných vláken až po těžké denimy do 500 g/m2. Společné charakteristiky: napínací zařízení osnovy, zařízení na zakládaní krajů tkaniny; použití elektroniky a integrovaných programovatelných mikroprocesorů umožnilo zvýšení funkční spolehlivosti a zjednodušení obsluhy a údržby. Zdůrazňuje se použití elektronicky ovládaných osnovních regulátorů, automatického hledače útku a časové řízení regulace tlaku hlavní trysky na základě doby doletu útkové nitě na protější stranu stroje.

Oba typy stroje se nabízejí v 9ti paprskových šířích od 1 400 do 3 800 mm s vnitřním plátnových zařízením, vačkovým prošlupním zařízením nebo listovkou, v jednobarevném provedení, nebo s mísením útku 1/1, 2/1, 2/2 a 3/1 s maximální rychlostí 600 ot/min a maximálním výkonem 1 600 m útku/min.

Na ATME 85 předváděla firma Sulzer-Rüti jednobarevný vzduchový tryskový tkací stroj L 5 000 s paprskovou šíří 2 600 mm, který pracoval rychlostí 495 ot/min při navedené šíři 2 465 mm a dosahoval výkonu 1 220 m útku/ min při tkaní povlakoviny z PES/ba. Stroj byl vybaven zařízením na zakládané kraje, vazba byla listová. Další stroj s paprskovou šíří 1 900 mm, model L 5 001, byl vybaven mísícím zařízením 1/1 a tkal padákovinu z PAD vláken při navedené šíři 1 710 mm rychlostí 600 ot/min. Na stroji se dosáhlo výkonu 1 026 m útku/min. Třetí vystavovaný stroj s paprskovou šíří 3 800 mm byl vybaven mísícím zařízením, dvěma adhesními zásobníky útku a tkal dvoupásmově oblemovánu PES/ba 2 x 1769 při rychlosti 420 ot/min. Dosahovaný výkon 1 490 m útku/min.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.3.2.1.9. Vamatex, Itálie

Na ATME 85 předváděla italská firma Vamatex prototyp čtyřbarevného vzduchového tryskového tkacího stroje Ghibli. Předváděný stroj měl paprskovou šíři 1 900 mm, byl vybaven listovkou firmy Fimtessile a tkala se na něm bavlněná tkanina s navedenou paprskovou šíří 1 720 mm rychlostí 620 ot/min. Stroj používá paprskovou šíři 1 600 až 3 600 mm s vačkovým prošlupním zařízením nebo listovkou Fimtessile a s automatickým hledačem útku. Používá profilového paprsku. Přifukovaní trysky jsou řízeny elektronicky. Stroj je vhodný pro tkaní tkanin o váze do 550 g/m2 z předených nebo filamentových přízí.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.3.2.1.10. Meteor, Itálie

Na ATME 85 předváděla firma Meteor pouze jediný stroj, model 830, v jednobarevném provedení, který lze vybavit vačkovým prošlupním zařízením a mísením útku 1:1. Rovněž tento stroj používá profilového paprsku s pomocnými přifukovacími tryskami a může být vybaven klikovým zařízením nebo negativní listovkou. Stroj dosahuje maximální rychlosti 650 ot/min.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.3.2.1.11. Bonas, Velká Británie

Firma Bonas předvedla na ITMA 83 jako nováček v této oblasti vzduchový tryskový tkací stroj Superjet. Lze právem očekávat, že tato slibná konstrukce se čtyřbarevnou útkovou záměnou, řízenou mikroprocesorem, a vybavená speciální konstrukcí tkacích listů ve velmi lehkém provedení. bude firmou Sulzer-Rüti rozpracována a zdokonalena.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.3.2.1.12. Draper, USA

Poslední firmou v řadě výrobců vzduchových tryskových tkacích strojů je americká firma Draper, která zahájila vývoj v této oblasti nejdříve přeměnou člunkových tkacích strojů na tryskové vzduchové, typu X-3 000 a později vlastní konstrukcí vzduchového tryskového tkacího stroje J-4 000 na základě licence zakoupené zřejmě od firmy Günne, NSR. Typ stroje J-4 000 používáá dvou paprskových šířích, 1 900 a 2 800 mm. Používá se systému profilového paprsku a pomocných přifukovacíh trysek. Dosahuje se rychlostí 610 a 560 ot/min.

Odkaz na začátek stránky TOP

3.3.3. ZÁSOBNÍKY ÚTKU

Nové útkové zásobníky sériové řady 9 000 švédské firmy IRO přispívají k dalšímu výraznému zvýšení rychlosti zanášení útku na bezčlunkových tkacích strojích.

Model 9 007 pracuje zcela automaticky, není zapotřebí žádných prací s nastavením. Automatické čidlo je chráněno před prachem. Rychlost se dá nastavit plynule seřízením frekvence až na 1 600 m útku/min.

Model 9 107 je určen pro jedno a dvoubarevné tkací stroje s výrobní rychlostí do 1 300 m zaneseného útku/min. V podstatě je naprosto shodné konstrukce jako typ 9 007.

Model 9 307 je zásobník útku s odměřovacím tkacím strojích. Minimální odměřená délky činí 96 cm, směrem nahoru není omezena. Rovněž zde se, tak jako u všech ostatních modelů typové řady 9 000 používá mikroprocesorové techniky, která se dá použít i pro řízení jiných agregátů tkacího stroje, jako např. hlavní trysky a pomocných štafetových trysek u vzduchového tryskového tkacího stroje.

Italská firma L. G. L. Electronics vyvinula zásobník útku "Sirio 3 600" pro výkon zanášení útku v rozsahu od 70 do 1 400 m/min.

Další italská firma Magnoli & Bandini uvedla na trh nový typ zásobníku útku, model MB 1 500, který dosahuje rychlosti až 1 200 m/min. Tohoto modelu se dá použít pro všechny druhy přízí u všech druhů bezčlunkových tkacích strojů. Pouze při zpracování speciálních přízí je zapotřebí systému brzdění. Hnací motor je řízen elektromechanickým čidlem. Pro řízení napětí útkové příze, procházející zásobníkem útku, slouží nastavitelný kartáč.