1992 - Zpráva o stavu tkací techniky

 3.5.1. VODNÍ TRYSKOVÉ TKACÍ STROJE

 3.5.2. VZDUCHOVÉ TRYSKOVÉ TKACÍ STROJE
        3.5.2.1. Přehled firem
                 3.5.2.1.1. Sulzer-Rüti, Švýcarsko
                 3.5.2.1.2. Dornier
                 3.5.2.1.3. Toyota, Japonsko
                 3.5.2.1.4. Picaňol, Belgie
                 3.5.2.1.5. Bonas, Velká Británie

3.5.1. VODNÍ TRYSKOVÉ TKACÍ STROJE

Aplikace elektronicky spřažené sestavy osnovních a zbožových regulátorů pro odstranění rozběhové prouhy, elektronická kontrola provozu stroje s určením typu závady po zastavení (NISSAN, TSUDAKOMA).

Odkaz na začátek stránky TOP

3.5.2. VZDUCHOVÉ TRYSKOVÉ TKACÍ STROJE

Rozmezí pracovní šíře se pohybuje v rozmezí od 150 cm (ISHIKAWA) do 380 cm (DORNIER), maximálně používaná je šíře 190cm. Náhony - frekvenčně řízené tryskové elektromotory a servomotory (PICAŇOL, SULZER-RUTI, TOYOTA) s vazbou na hlavní náhon tkacího stroje a snímač napětí a osnovy, s možností optimálního přizpůsobení otáček stroje vyráběné tkanině. Optimalizace elektronického řízení prohozu - výrazné rozšíření sortimentu vyráběného zboží vč. vícebarevného zanášení rozdílných druhů útku (příze z bavlny a směsí, nekonečná vlákna, PAD hedvábí, PES mikrovlákna). Při zpracování kepru s větším zákrutem možno použít kleštiny firmy PICAŇOL, které po prohozu zachytí útek a zabrání jeho smrštění. Výroba pneumatikového kordu se zakládanými kraji (GÜNNE), jednotky DLW společnosti DORNIER se systémem spřaženého elektronicky řízeného osnovního a zbožového regulátoru se snímačem napětí tkaniny na prsníku, a zařízení pro polohování kraje tkaniny v přírazné rovině.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.5.2.1. Přehled firem

3.5.2.1.1. Sulzer - Rüti, Švýcarsko

Nabízí program ICS, kterým lze pomocí počítače zajistit podle parametrů textilie analýzu a optimální seřízení stroje, zobrazené na terminálu. Obdoba PC LINK firmy PICAŇOL, kde se získané údaje ukládají do paměti a provádí se rozbor prostojů stroje. Upravená jednotka L 5100 zpracovává skleněná vlákna (nový rotační odměřovač útku a uspořádání svůrek, samočinné doplňování cívek).

Odkaz na začátek stránky TOP
3.5.2.1.2. Dornier

Víceúčelový vzduchový tryskový tkací stroj DLW. Minimální pracovní šíře 140cm, centrální řízení pomocí mikropočítače, při zanášení skleněného vlákna se využívá časovač s elektronickou kontrolou. Automatická výměna cívek, vlhkost vzduchu 58-62°C, provozní teplota 20-26°C. Úprava vzduchu pro zanášení útku je zvlášť významná. Vzduch nesmí obsahovat vodu ani částečky prachu. Proto je ochlazován (rozmezí teploty 0-20°C).

Důraz na omezení spotřeby vzduchu pomocí mikroprocesorové regulace, kontrola kvality útkových nití až do 6 různých druhů příze, štafetové trysky lze regulovat na různá napětí pro úsporu vzduchu. Při zavádění nového typu útku obsluha pouze uloží do dialogového panelu naváděcí délku a kategorii příze. Ostatní parametry určí mikropočítač. Přesnost popouštění osnovy a navíjení tkaniny s konstantním napětím (čidlo, umístěné na zbožovém válu poskytuje potřebné informace mikroprocesoru, který provádí výpočty, systém ASP), u smyčkových tkanin zajištěna maximální produktivita, vysoká kvalita a pružnost (tvoření smyček dáno pozitivním příkazem vodiče a zbožového válu, regulovatelná výška vlasu do 20 mm). Vyvinuta elektronika AT- každý řídící modul představuje vlastní mikroprocesor. Tyto inteligentní bloky řídí nejen mechanické funkce, ale i údržbu, dozor, kontrolu a optimalizaci důležitých úkonů stroje. Jednotlivé sekce jsou propojeny interní sítí CANBUS. Kontakt člověka a stroje zajišťuje dialogový panel s displejem (8 řádků, 80 znaků). Systém PROFIBUS propojuje stroje a soubory podle koncepce CIM, systém APM automaticky reguluje navádění příze z cívky na cívku, aniž by vznikl v tkanině uzlík, systém AFR automaticky opravuje přetrh útku a uvádí stroj znovu do chodu. Další znaky stroje: šíře paprsku 150 - 400 cm, redukce šířky libovolná na jedné nebo na obou stranách, max. 90 cm, výkon 4,5 kW bez ohledu na typ zařízení pro tvoření prošlupu, průměry osnovního válu 800 - 1 250mm (pro smyčkové tkaniny 800, 940 a 1 000 mm), zbožového válu 540 mm (pokud je na stroji).

Odkaz na začátek stránky TOP
3.5.2.1.3. Toyota, Japonsko

Tkací stroj tryskový vzduchový JAT 600 s vysoce výkonným vestavěným 32 bitovým počítačem pro rychlosti do 1 000 prohozu/min. a šest barev v útku. Všechny chybné útky jsou odstraňovány automatickým systémem TAPO. Paměťová deska umožňuje snadný přenos nastavených parametrů mezi stroji. Zakládané kraje, poloperlinka nebo perlinka.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.5.2.1.4. Picaňol, Belgie

V květnu 1992 zavedla belgická firma PICAŇOL první stroj ze zcela nové generace vzduchových tryskových tkacích zařízení, typ DELTA. V prosinci byla řada doplněna dalším strojem, typ OMNI. Jednotka je založena na filosofii "rychlé odezvy". Za dané situace na trhu, musí být výrobci stále více univerzálnější a pružnější z hlediska způsobu tkaní, délky výrobní pasáže a dodacích lhůt. V celém průmyslovém světě, tkací sektor nevyjímaje, se stala normou dodávka "just-in time". Stroj OMNI dokonale vyhovuje tomuto scénáři: úsporná výroba poměrně malých partií na vysoce výkonných jednotkách s četnější změnou způsobu tkaní, nebo osnovy. Na základě zkušenosti s více než 200.000 vzduchových tryskových tkacích strojů, které pracují po celém světě, a nové koncepce tkací technologie, která byla již aplikována na typu DELTA, stroj OMNI otvírá nové možnosti pro výrobu tkanin. Zásadní výhodou uvedeného zařízení je pružnost při vysokých provozních rychlostech, výše nákladů, optimálnost pro uživatele a kvalita tkaniny. OMNI je jako chameleón, schopný trvale se přizpůsobit změnám podmínek na trhu. Díky této pružnosti se může tkadlec zaměřit na libovolný úsek, čímž se dosáhne maximálního zisku. Zmíněná jednotka zahrnuje širší oblast využití než ostatní vzduchové tryskové tkací stroje - od jednoduchých tkanin po módní zboží a technické textilie. Může zpracovávat rozsáhlý sortiment přízí v útku vč. přírodních předených přízí, chemických nebo směsových vláken,hladkých nebo tvarovaných filamentů bez zákrutu nebo s vysokým zákrutem. Zboží je možno vyrábět v mnoha šířích od 190 cm do 380 cm. Podle šíře stroje se dodává jeden nebo dva osnovní vály s průměrem příruby 800 - 1 100 mm. Lze tkát jednoduché i složitější vzory. Stroj je vybaven klikovým ústrojím pro plátnovou vazbu, vačkovým ústrojím pro 8 tkacích listů, negativní listovkou pro menší šíře, nebo pozitivní listovkou pro širší typy. U složitějších vzorů lze aplikovat elektronický žakár. Vhodné kraje se tvoří rotačním nebo polo-perlinkovým mechanismem, zakládacími jednotkami s ultrazvukovým nebo zatavovacím zařízením. Materiál se navíjí na zbožový vál o průměru 600 mm, nebo se používá zvláštní nabálecí jednotka s mechanickým nebo elektronickým odtahem. Díky modulární konstrukci je možné typ OMNI vybavit velmi širokým sortimentem příslušenství a přídavných doplňků. Aplikací systému Quick Style Change se dá změnit způsob tkaní během 30 minut jedním člověkem. Vzhledem k tomuto vybavení se podstatně snižují prostoje.

Aplikace automatického prvku WEBBY - samočinné smekání zbožového válu, je významným krokem k další automatizaci okolí tkacího stroje, který napomáhá řešit problém, spojený se snižováním pracovní námahy tkalce. Na vlastním tkacím stroji je umístěna řada prostředků, jež urychlují a usnadňují výkon obsluhy.

Jedná se o:
1) plně automatizovaný hledač útku, který zkracuje dobu na opravu přetržené nitě.
2) automatický systém pro opravu útku PRA, který rovněž napomáhá k likvidaci přetržených útků.
3) stroj je kontrolován a řízen mikroprocesorem s četnými funkcemi.
4) důležité nastavovací parametry lze snadno reprodukovat na strojích, které tkají stejný druh zboží.
5) zařízení, které umožňuje lokalizovat spadlou lamelu osnovní zarážky.
6) hlavní mechanismy jsou napojeny na centrální mazací jednotku, s tím usnadňují celkovou údržbu stroje.

Navíc základní koncepce tohoto stroje zahrnuje nový typ hlavní prohozní trysky (snížena spotřeba energie na minimum), důmyslný systém mazání a standardní motorový pohon. Kvalita výroby je zajištěna optimální kombinací technického a programového vybavení. Zvláštní pozornost byla věnována technickým prostředkům z hlediska minimalizace přenosu vibrací. Masivní konstrukce s velmi nízkou hladinou chvění během provozu tvoří základ kvality zboží. Vyvážený bidlen zaručuje vysokou pevnost relativně malé hmotnosti, vačkové ústrojí s výdrží během zanášecího cyklu je ideálním řešením pro jemný prohoz útku, a to i u velkých pracovních šíří. Vlastní prohozní cyklus je řízen a kontrolován výkonným počítačem. Systém PRA vylučuje zastavení trvalejšího rázu, která by mohla způsobit namáhání materiálu. Tím se eliminuje spuštěcí prouha. Automatické vyrovnávací zařízení na vačkových mechanismech redukuje výkyvy v napětí příze mezi horním a spodním prošlupem během zastavení stroje. Díky programovatelné útkové brzdičce se špičková hodnota napětí snižuje o 50%, čímž se omezuje i počet útkových přetrhů. Elektronicky řízený osnovní regulátor zajišťuje přesné dávky osnovy podle změn napětí, snímaných příslušným čidlem. Pozitivní uvolňovací mechanismus vyrovnává změny mezi otevřeným a zavřeným prošlupem, aniž by se zvýšila jeho hodnota. Toto zařízení se doporučuje pro výrobu hustých tkanin, nebo silný přiraz. Ergonomická stavba stroje usnadňuje přístup tkalci a výrazně snižuje provozní dobu. Všechny kontroly se provádějí bez zásahu lidské ruky prostřednictvím mikroprocesoru s grafickým displejem. Nastavení lze reprodukovat pomocí paměťové karty, nebo obousměrné komunikace. Tkací stroje pro zpracování filamentu je možno vybavit automatickým systémem čištění, který v pravidelných intervalech odstraňuje šlichtovací materiál, zachycený na trysce a profilovém paprsku.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.5.2.1.5. Bonas, Velká Británie

Britská firma BONAS MACHINE COMPANY, zavedla ve svém výrobním závodě v Gateshead provoz linky plynulého přísunu materiálu, který umožní zvýšit výkon o dvojnásobek, snížit dobu přivádění materiálu, zajistit světovou kvalitu zboží. Potenciální odbytiště vidí firma v Iránu a Turecku. Výstava sortimentu výrobků na mezinárodním veletrhu textilních a kožedělných strojů v Teheránu (listopad 92), vzbudila velký zájem především o nejmodernější široké elektronické žakárové stroje. Již během expozice bylo uděleno několik objednávek.