1998 - Zpráva o stavu tkací techniky

 3.6.1. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ EXPONÁTY - TKACÍ STROJE
        3.6.1.1. Přehled firem
                 3.6.1.1.1. Dornier
                 3.6.1.1.2. Picaňol, Belgie
                 3.6.1.1.3. Nissan Texsys, Japonsko
                 3.6.1.1.4. Toyoda Automatic Loom Works Ltd., Japonsko
                 3.6.1.1.5. Tsudakoma Corp., Japonsko
                 3.6.1.1.6. Sulzer Rüti, Švýcarsko

 3.6.2. DODAVATELÉ, KTEŘÍ SVÝMI INOVACEMI VÝRAZNĚ OVLIVNILI VÝVOJ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
        3.6.2.1. Přehled firem
                 3.6.2.1.1. Sulzer Rüti, Švýcarsko
                       3.6.2.1.1.1. Vícefázový tkací stroj M8300
                       3.6.2.1.1.2. Pružný vzduchový tryskový tkací stroj pro smyčkové zboží L 5200

3.6.1. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ EXPONÁTY - TKACÍ STROJE

3.6.1.1. Přehled firem

3.6.1.1.1. Dornier

předveden tkací stroj, vyznačující se pružností, vynikající kvalitou výroby a vysokým výkonem:
- LWV 8/J, vzduchový tryskový stav s dvojí šíří, nominální šíře 320 cm výroba nábytkové tkaniny rychlostí zanášení více než 2 000 m/min

Odkaz na začátek stránky TOP
3.6.1.1.2. Picaňol, Belgie

Poprvé na CITME demonstrován nový vzduchový tryskový stav DELTA-Ó, vyvinutý z úspěšného typu DELTA, a na výstavě vybavený pozitivní listovkou s 16 listy. Vyráběl vysoce kvalitní košilovinu ze 100% bavlněné příze. Možnost výroby rozšířeného sortimentu tkanin z předených a hedvábných přízí, maximální paprsková šíře 190 cm, čtyřbarevná útková záměna, případně čtyři různé druhy příze v útku, výběr prošlupních mechanismů (klika, vačka, pozitivní listovka).

Vzduchový tryskový stav OMNI s paprskovou šíří 280 cm produkoval jemnou košilovinu se zakládanými kraji. Tento stroj je charakteristický mimořádnou pružností při změně zboží, typů a čísel přízí, a prošlupních mechanismů jako je klika, vačka, listovka nebo žakár. S celkovým počtem 12 000 ks, instalovaných po celém světě, je určitě nejúspěšnějším vzduchovým tryskovým stavem 90. let.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.6.1.1.3. Nissan Texsys, Japonsko

Od roku 1981 dodala tato firma na čínský trh 1 600 tryskových stavů, z toho tvořily více než 90% vodní tkací stroje. I v posledním roce firma vyvezla téměř 2 800 vodních tryskových stavů, především pro výrobu středně těžkých a těžkých tkanin do provincií Zhejiang a Fujian. V roce 1998 však nastalo období klidu z hlediska poptávek, v důsledku restriktivní úvěrové politiky. Vzhledem k tomu, že zmíněná firma má dokonalý přehled o situaci na čínském trhu, počítá s dalším rozšiřováním prodeje zejména vodních tryskových stavů, za podpory Mitsubishi Corporation.

Na výstavě CITME'98 firma vystavovala nový typ vodního tryskového tkacího stroje LW 551 pro výrobu vysoce kvalitních, univerzálních těžkých textilií. Tkací stroj LW 551 byl na čínský trh zaveden koncem r.1995, a osvědčil se zejména při výrobě středně těžkých a těžkých tkanin. Nová verze LW 551 je upravena k produkci těžkých, hustých, vysoce kvalitních textilních materiálů ve třech barvách, které lze volně zaměňovat kombinací tří trysek a zanášecího systému s dvojitým čerpadlem. Na výstavě zmíněný stroj disponoval paprskovou šíří 210 cm, elektronickou listovkou a trojbarevnou útkovou záměnou, a vyráběl polyesterovou středně těžkou tkaninu. Dále vystavován nový typ vodního tryskového tkacího stroje NAX s paprskovou šíří 190 cm, elektronickou listovkou a libovolnou čtyřbarevnou záměnou útku, vyrábějící lehký bavlněný materiál.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.6.1.1.4. Toyoda Automatic Loom Works Ltd., Japonsko

Toyoda vystavovala tři vzduchové tryskové stavy JAT 610:
a) JAT 610 - vybavený negativním excentrovým prošlupním mechanismem, vyráběl lehkou bavlněnou tkaninu gingham
b) JAT 610 s elektronickou listovkou a dvěma vály produkoval hedvábný materiál
c) JAT 610 s paprskovou šíří 390 cm a dvěma vály zpracovával bílý denim

Odkaz na začátek stránky TOP
3.6.1.1.5. Tsudakoma Corp., Japonsko

Společnost Tsudakoma vystavovala na CITME'98 vzduchový tryskový ZAX (paprsková šíře 190 cm, pozitivní listovka), a vodní tryskový ZW (paprsková šíře 230 cm, listovka, dvě čerpadla)tkací stroj, oba vyrábějící vícebarevný bavlněný textilní materiál a dámskou šatovku.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.6.1.1.6. Sulzer Rüti, Švýcarsko

Nabízí nový vzduchový tryskový vícefázový tkací stroj M8300, který představuje se svou rychlostí zanášení útku v hodnotě více než 5 000 m/min, výrazný pokrok v technologii pro výrobu standardních tkanin v průmyslových zemích. Současně jsou na trh uváděny vysoce adaptabilní zařízení, zejména z oblasti vzduchového tryskového tkaní. Za posledních 20 let se z těchto výlučně jednoúčelových zařízení vyvinuly vysoce přizpůsobivé tkací systémy. Pneumatické tryskové stavy s osmibarevnou útkovou záměnou jsou nyní standardním výrobkem, který lze doplnit listovými nebo žakárovými jednotkami. Právě oblast vzduchových tryskových tkacích strojů má podle odhadů největší výkonové rezervy. Tento trend vychází zejména ze snižování spotřeby vzduchu a elektrické energie novou koncepcí geometrie výstupu vzduchu se štafetovými přifukovacími tryskami, upravenými řídícími jednotkami pro přívod vzduchu a tunelovými paprsky s upraveným profilem na vstupní straně ke zlepšení koncentrace proudu vzduchu při tkaní útku v několika barvách.

Jedním z nejdůležitějších parametrů vývoje jednofázových tkacích strojů je redukce zatížení osnovní a útkové nitě. Tento trend je podněcován do značné míry výrobci oděvů, kteří požadují méně vad na délku kusu. Mimoto se prosazuje výrazná potřeba maximální efektivnosti a kompenzace rozdílných zatížení niti v procesu tkaní. Zvláštní pozornost je věnována zejména útkovým nitím, které musí být zrychlovány a bržděny v nejkratším možném čase. Zde se uplatňují především zmíněné systémy předběžného zrychlování a jednotky pro přesně stanovené brždění nitě, snižující vrcholové hodnoty tahové síly nitě. Změna této veličiny, kterou lze považovat za reakci na neustále se měnící zatížení v osnově při nepřetržitém provozu (on-line), povede výhledově k další optimalizaci procesu tkaní.

V příštím tisíciletí dojde k další decentralizaci pohonu v konstrukci tkacích strojů. Vedle krokových motorů, které se již aplikují k zajišťování různých pohybových funkcí, se pro zvedací pohyby stávají stále důležitější lineární motory. Výrobce tkacích strojů se stane dodavatelem systémů, a proto se bude muset ještě intenzivněji zaměřit na logistické prostředky tkacího stroje. Jedná se především o tok informací a tok materiálu, který již byl optimalizován, např. pomocí systémů rychlé změny zboží.

Odkaz na začátek stránky TOP

3.6.2. DODAVATELÉ, KTEŘÍ SVÝMI INOVACEMI VÝRAZNĚ OVLIVNILI VÝVOJ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

3.6.2.1. Přehled firem

3.6.2.1.1. Sulzer Rüti, Švýcarsko

Podle názoru této firmy nejsou inovace a technologický pokrok ničím mimořádným, protože jsou základním kamenem podnikové kultury dané organizace.

V 50. letech trvalo běžnému člunkovém stavu 13 minut, než vyrobil materiál pro jednu pánskou košili. Zavedením prvního bezčlunkového tkacího stroje došlo ke snížení této doby o více než 50%, na něco více než 5 minut. Jedno z nejnovějších zařízení firmy, vícefázový tkací stroj M8300, může vyprodukovat stejné množství tkaniny za méně než 1 minutu.

Sulzer Rüti a japonská firma Toyoda Automatic Loom Works se technologicky podílejí na nejmodernějších vzduchových tryskových stavech L5200. Tento stroj může vyrábět komoditní zboží, ale i materiály ze skleněných vláken a smyčkovinu. Vyznačuje se vysokou provozní rychlostí, nízkou vibrací a optimálností pro uživatele.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.6.2.1.1.1. Vícefázový tkací stroj M8300

Tento stroj dosáhl velmi pozitivní odezvy. Tkalci vysoce oceňují jeho moderní tkací systém s mimořádným stupněm produktivity a sníženými výrobními náklady. Během jednoho dne (24-hodinového provozu) může tento stroj vyrobit 13 OOOm2 vysoce kvalitní košiloviny, při rychlosti zanášení útku 5 OOOm/min a 2 800 prohozy/min, což je hodnota třikrát vyšší, než u běžného vzduchového tryskového stavu. Provozní náklady, zahrnující množství vzduchu pro zanášení útku a spotřebu energie, jsou sníženy o 30%. Mimoto byla redukována hladina hluku a vibrace o polovinu. Tento stroj započne s výrobou komodity tkanin z předených přízí, a postupně se sortiment rozšíří o další druhy textilií. V Japonsku bude instalován počátkem r.1999.

Od té doby, co byla zavedena do provozu technologie bezčlunkových stavů, lze evidovat v tkacím sektoru omezený, ale trvalý růst produktivity. Na výstavě ITMA 1995 předvedla švýcarská firma Sulzer Rüti nový, vícefázový tkací stroj M8300, jehož vývojem byl učiněn značný krok kupředu z hlediska rychlosti výroby. Navíc tato konstrukce umožňuje a poskytuje nová řešení, pokud jde o dopravu materiálu, automatické plnění příkazů obsluhy a organizaci práce.

Vícefázovým tkaním se v tomto případě rozumí zanášení čtyř útků současně. Na základě postupného principu se během zanášecího cyklu zcela otevřou všechny čtyři prošlupy. Aby se otevřely ve směru osnovy, vede se osnova nad stále se otáčejícím tkacím rotorem, který je opatřen paprsky, tvořícími prošlupy a podávajícími útkovou přízi. Polohovací prostředky osnovy posunou osnovní příze tak, že se nacházejí buď na ramenu prvku, který tvoří prošlup, nebo ve středových prostorech. Příze, umístěné na ramenech, se zvedají do horní části zanášecího kanálu. Zbývající příze zůstávají dole. Nízkotlaké vzduchové trysky nakonec dopravují útkovou přízi kanálem. Jakmile se zanese jedna příze, další se připravují k průchodu následujícími paprsky. Pokud je útková příze zcela zanesena, uchopí se a odstříhne na podávací straně. Pak je útková příze přiražena paprskem. Dojde-li k chybnému prohozu, stroj se zastaví a řídí obsluhu během procesu opravy pomocí displeje počítače. Přetrhy příze v pásmu mezi útkovými cívkami a odvíječem útku stroj opraví automaticky.

Stroj zahrnuje tyto funkční moduly:
- tkací modul
- modul osnovy
- modul pro tvoření prošlupu modul pro navíjení zboží
- modul pro podávání útku

Modul osnovy sestává z rámu, který je upraven pro osnovní vál o průměru do 160 cm, válečků, které upravují napětí osnovy a osnovní zarážky. Na něj je napojen modul pro tvoření prošlupu, na kterém jsou umístěny prostředky pro polohování osnovy. Díky této konstrukci se prostoje při výměnách osnovy snižují na minimum. Tkací rotor je součástí tkacího modulu, který také nese posuvné válečky a kryty stroje. Podle vymezeného prostoru může být modul pro navíjení zboží umístěn buď na, nad nebo před strojem. Modul pro podávání útku se vyskytuje po straně M8300 a zahrnuje čtyři útkové cívky na prohozní jednotku, tedy celkem 16 cívek. Vzhledem k odlišné koncepci M8300 se objevují nové požadavky na rozmístění strojů a strukturu tkalcovny, vybavené tímto zařízením.

V současné době, dosud ve stádiu vývoje, M8300 dosahuje rychlosti zanášení útku do 5 000 m/min. Následkem této vysoké rychlosti mají veškeré závady a zastavení, související s přízemi, kratší intervaly.

Čtyřnásobné zanášení útkové příze a nezvyklá architektura M8300 způsobují v porovnání s jinými stroji různé sledy postupů pro zjišťování chybných prohozů a přetrhů osnovy.

Modulární konstrukce modulu osnovy snižuje prostoje při výměně osnovy a usnadňuje rutinní práce, tj. tuto operace zvládne jeden člověk.

Zbytková příze, odletky a prach se odstraňují integrovanými sacími tryskami přímo v místě vzniku, a automaticky se hromadí u společného výstupu.

Řídící panel počítače, umístěný na každém stroji, pomáhá obsluze při zjišťování závad. Z toho přirozeně vyplývá myšlenka nové organizace práce obsluhy a zkoumání nových provozních modelů.

Systém 8300 nabízí velký výrobní potenciál. Dokonce i se současnou produkcí a rychlostí zanášení útku nahradí asi tři běžné tkací stroje. To zpětně vyžaduje vyšší efektivnost. Na druhé straně by se v důsledku vyššího výkonu zkrátily intervaly zásahů obsluhy. Pro strukturu provozu to znamená, že stroje by bylo možné oddělit širšími uličkami, a tím zajistit provoz a údržbu bez narušení provozu sousedních strojů. Velký objem výroby také vyžaduje značnou kapacitu dopravy materiálu.

Proto se různé úrovně v pracovním prostoru zvažují z provozního a logistického hlediska. Dodávky elektřiny, vzduchu a proces sání již na tomto principu pracují, vedené pod podlahou.

V důsledku rychlé spotřeby útkové příze dává M8300 nový impuls k výrobě větších tvarů cívek, které není třeba tak často vyměňovat. M8300 způsobuje minimální mechanické namáhání útkové příze aplikací konstantní odvíjecí rychlosti. Nicméně může k většímu počtu chyb dojít v daném čase následkem vyššího výkonu a rychlosti odvíjení. V souladu s tím systém zajišťuje výhodu poměrně větší z hlediska přetrhovosti příze, a podle předpokladu i méně zeslabených míst v osnovní i útkové přízi.

Jak zmíněno, nový systém M8300 může nahradit 3 běžné stroje. Avšak, vzhledem k tomu, že počet závad, vyžadujících zásah obsluhy je přímo úměrný výrobě stroje, pořadí. Široký okruh vzorovacích možností, technologie pro zlepšení struktury tkaniny - přechodem jednoho vzorovacího prvku na další lze tkát s větší přesností. Aplikací těchto prvků nyní odborníci firmy Sulzer Rüti vyvinuli novou vzorovací metodu, vytvářející plastickou smyčkovinu. Při každém přírazu se vytvoří dvě smyčky s různou výškou ve směru útku. Charakteristika této metody tvoření vzoru se zakládá na skutečnosti, že jsou současně přiráženy dvě skupiny volných útků, tvořených ve vzdálenostech, odpovídajících výškám smyčky, do okraje tkaniny v místě posledního prohozu. U dvou krátkých smyček se zatkávají smyčkové nitě do obou skupin volných útků a u jedné dlouhé smyčky pouze do druhé skupiny volných útků.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.6.2.1.1.2. Pružný vzduchový tryskový tkací stroj pro smyčkové zboží L 5200

S tímto strojem L 5200 položila firma Sulzer Rüti další mezník v dlouhé tradici smyčkového tkaní. Vývoj tohoto stroje byl směrován k uspokojení nejdůležitějších požadavků výrobců smyčkového zboží, t.j:

- nízká investice a současně vysoká produktivita
- bezvadná kvalita zboží
- malá spotřeba náhradních dílů
- snadný provoz s malým množstvím mechanických seřízení t krátká doba na výměnu zboží

Samostatný měnič umožňuje regulovat rychlost za provozu stroje, t.j. při tkaní lemů. Napětí základní i smyčkové osnovy je snímáno výkonnými čidly a elektronicky upravováno. Tímto způsobem zůstává napětí osnovy stejné od plného po prázdný vál. Aby se zabránilo tvorbě spouštěcí prouhy nebo vytrhávání smyček, lze snížit napětí vlasové osnovy, je-li stroj mimo provoz. Tento postup je možné naprogramovat na terminálu dotykové obrazovky. Pro tkaní lemů lze programovat automatické zvýšení napětí. Způsob řízení systému osnovní svůrky závisí na vazbě. Při zanášení silných útků a tkaní lemu nebo hladké partie je osnovní napětí mezi otevřeným a zavřeným prošlupem vyrovnáváno negativním řízením. Pro základní osnovu se k tomu využívá ústrojí pro napínání osnovy s torzní tyčí, pro vlasovou speciální váleček pro vyrovnávání napětí. Příznačný parametr pro oba systémy je lehká konstrukce. Během přírazu se ústrojí pro napínání osnovy pohybuje pozitivně dopředu pomocí systému pák, a tím se zabraňuje zvyšování napětí osnovy. Napětí smyčkové osnovy je vyrovnáváno pozitivně řízeným pohybem smyčkového vodicího válečku. Kromě elektronicky řízených žakárových strojů lze pro tvoření prošlupu využít pozitivně řízené rotační listovky Stäubli 2670. Dynamické řízení výšky smyčky umožňuje střídat obměňovat tento parametr za provozu tkacího stroje. Požadovaná výška je programována na terminálu obsluhy a aktivována odpovídajícími kontrolními signály z listového nebo žakárového stroje. Nastavení výšky smyčky je snadno reprodukovatelné, protože příslušná data lze přenášet pomocí paměťové karty na další stroje. Na objednávku lze dodat i mechanicky kontrolu výšky smyčky.

Elektronicky řízený zbožový regulátor umožňuje nastavit až osm různých útkových dostav na jednu partii.