2000 - Zpráva o stavu tkací techniky

 3.7.1. PŘEHLED FIREM
        3.7.1.1. Sulzer Textil, Švýcarsko
        3.7.1.2. Te Strake
        3.7.1.3. Toyoda Automatic Loom Works Ltd., Japonsko
        3.7.1.4. Tsudakoma, Japonsko
        3.7.1.5. Trustfin a.s., Česká republika
        3.7.1.6. Günne, Německo
        3.7.1.7. Picaňol, Belgie
        3.7.1.8. Somet

 3.7.2. TRYSKOVÉ TKACÍ STROJE
        3.7.2.1. Vzduchový tryskový tkací stroj T 4300 firmy Sulzer Textil
        3.7.2.2. Vzduchový tryskový tkací stroj nové generace L 5300 firmy Sulzer Textil
        3.7.2.3. Vícefázový tkací stroj M 8300 firmy Sulzer Textil
        3.7.2.4. Vzduchový tryskový tkací stroj JAT 610 firmy Toyoda Automatic Loom Works Ltd.
        3.7.2.5. Vodní tryskový tkací stroj ZW405 firmy Tsudakoma

 3.7.3. SHRNUTÍ

3.7.1. PŘEHLED FIREM

3.7.1.1. Sulzer Textil, Švýcarsko

Tato firma, která prosadila bezčlunkové tkaní, se dříve tryskovou tkací technologií nezabývala. K obratu nastalo od výstavy ITMA'95, kde předváděla poprvé svůj převratný vícefázový stav M8300, založený na principu vzduchového tryskového tkaní. Na expozici ITMA'99 v Paříži pracoval tento stroj s provozní rychlostí 3 230 ot/min a rychlostí zanášení útku 6 088 m/min. Jiný typ tohoto zařízení vyráběl tkaninu pro pracovní obleky s keprovou vazbou provozní rychlostí 2 430 ot/min a rychlostí zanášení útku 4 118 m/min.

Historii stavu M8300 lze shrnout následovně:
na zmíněné výstavě ITMA'95 firma předváděla veřejnosti prototyp, v následujícím roce byly prováděny tkací zkoušky dvou strojů v průzkumovém provozu ve Francii, v r.1997 byl tento počet rozšířen na šest, následovaly instalace v České republice a Itálii, francouzský provoz získal 24 ks (podnik FTS), a na jaře 1999 byl tento stroj uveden v USA.

Závěry:
předpoklad pro úsporu nákladů až o 30%, odpovídající kvalita přípravy tkaniny, zajišťující minimum zastavení provozu, dobře proškolený a motivovaný obslužný personál.

Infrastruktura:
dopravní vozík, centrální vakuová stanice a klimatizace. V předváděcí hale Expa probíhalo čtyřikrát denně živé vysílání z provozu 24 ks M8300, popisující výkon strojů. Takto bylo možné se dozvědět o některých dalších parametrech, mj. že vyrobily šest různých druhů zboží, zpracovávaným materiálem byla bavlna T/C, doba prostojů při změně druhu zboží představovala 45 minut až 1 hodinu, a každých dvanáct strojů obsluhoval 1 člověk. Podle statistických údajů společnosti je výkon stroje celkem dobrý, efektivnost provozu dosahuje 87%.

Nové a další vývojové prvky pro jehlové, vzduchové tryskové, vícefázové a skřipcové tkací stroje byly vystavovány na 13 stavech. Hlavními body dalšího vývoje jsou vysoká rychlost zanášení útku, zlepšení jakosti tkaniny, usnadněný provoz, zkrácená doba pro opětné nastavení stroje, rozšíření oblasti využití, redukce odpadu a snížení hladiny hluku a vibrací. Tkací stroje jsou konstruovány pro ekologickou a úspornou výrobu v souladu se stávající technologickou úrovní. Převratný tkací systém M8300 reprezentuje novou epochu ve výrobě komoditního zboží, a je charakterizován mimořádně vysokou rychlostí zanášení útku při výrobě tkaniny, která svou jakostí odpovídá požadavkům trhu. Významné parametry tohoto nového systému se zakládají na víceprošlupním principu. Jde o:
- převratnou tkací metodu, která v porovnání se stávajícími postupy, umožňuje vyšší rychlosti zanášení útku.
- moderní generaci řízení, která logicky směřuje k technologii s jedním motorem.
- novou modulární architekturu tkacího stroje.

Vzduchové tryskové stavy Sulzer Textil jsou koncipovány k dosažení maximálních objemů výroby na minimální ploše. Produkují staplové tkaniny z hedvábných a předených přízí mimořádně vysokou rychlostí zanášení útku. Výrazně se rozšířila oblast použití těchto stavů (zpracovávání skleněných vláken, výroba smyčkoviny).

Nutno zmínit CWT (Customized Weaving Technology), zahrnující filosofii se zaměřením na tkací stroj "šitý na míru" podle požadavků zákazníka. Zanášení útku pomocí skřipce, jehel nebo vzduchových trysek nabízí ohromné výrobní možnosti pro standardní i mimořádně široké tkaniny. Aplikací co největšího počtu přídavných jednotek ze standardních strojů nemají takto nabízená tkací zařízení konkurenci pokud jde o uspokojovaní značných požadavků, především u výroby speciálního textilního zboží.

Rozsáhlý program služeb zákazníkům je základem nově vyvinutého systému CBT (Computer Based Training) pro skřipcové, vzduchové tryskové a vícefázové tkací stroje. Učí nastavit tkací stroj, pracovat na něm a udržovat ho pomocí videa znázorněním na celé obrazovce, animace, audia, obrázků, schémat a textu. Cílem je rozšířit prostřednictvím CBT informace o provozu a údržbě tkacích strojů. Tím je zajištěno, že každý tkací provoz může na stejném systému zaučit dostatečný počet pracovníků, a účast na externích školicích kursech se sníží na minimum.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.7.1.2. Te Strake

Prezentovány náměty pro tryskové tkaní 21.století v rozšířeném a přepracovaném sortimentu útkových zásobníků pro vzduchové a vodní tryskové tkací stroje, hlavních a štafetových trysek a pomocných komponentů. Nová řada zásobníků Picus 80 a Anthus 120, uvedená na trh před více než rokem, je určena k vyhovění požadavkům tryskového tkaní s ohledem na zpracování vícebarevných přízí, vysokou provozní rychlost, hrubé příze (< 300 tex) a dvojité šíře tkaniny. Tato řada se rozšířila o aplikace ve výrobě rubových materiálů pro koberce, technických tkanin, zesilujících tkanin a přízí s čísly > 300 tex. Novinkou na všech zásobnících je přepracovaný, zcela elektronicky programovatelný a samonastavující brzdičkový systém ABS. Dále se na strojích nachází nové druhy hlavních trysek a nejmodemější štafetové trysky.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.7.1.3. Toyoda Automatic Loom Works Ltd., Japonsko

Za účelem nabídnout širší výběr tkacích možností předváděla tato japonská firma své vzduchové tryskové a nové vodní tryskové stavy, zajišťující značnou univerzálnost tkaní, vysokou produktivitu a flexibilitu z hlediska reakce na požadavky trhu. Převzetím obchodní činnosti spojené s prodejem vodních tryskových stavů firmy Nissan se posílila pozice výše zmíněného dodavatele jako výrobce textilních strojů, prezentovaná úspěšným vstupem do oblasti šlichtovacích, automatických naváděcích a skřipcových tkacích strojů.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.7.1.4. Tsudakoma, Japonsko

Tato firma vystavovala nejnovější typy svých vzduchových tryskových stavů řady ZAX pro výrobu tkanin s vícebarevnými vzory a efektními vazbami v jednoduchých i dvojitých šířích. Inovovaný systém prohozu útku předváděl možnosti úspory energie při optimálním výkonu. Elektronická řídící zařízení umožňují mimořádně efektivní výrobu kvalitních tkanin.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.7.1.5. Trustfin a.s., Česká republika

V tomto sektoru byla Česká republika zastoupena na mezinárodní výstavě textilních strojů ITMA'99 V Paříži firmou Trustfin a.s., Praha. Tkací stroje nové generace předváděla na ploše větší než 385 m2. Hlavní část expozice tvořila řada tryskových tkacích strojů typu Techno, doplněná strojem série Czecho. Tkací stroj řady Techno je určen k výrobě technických tkanin do šíře 440 cm.

Pro oblast komoditních tkanin byl vyvinut vzduchový tryskový tkací stroj Czecho. Při jeho konstrukci byly využity nejmodernější technologie CAD/CAM a dynamické modelování. Stroj se vyznačuje vysokou rychlostí a produktivitou, širokým výběrem vazebních možností, dokonalou stabilitou i při vysokých provozních rychlostech, jednoduchou obsluhou a snadnou údržbou.

Typ Trustfin Czecho Basic je jednoduché zařízení, koncipované na mechanické bázi, vhodné pro výrobu bavlněných (Czecho CT), hedvábných (Czecho FT) a technických tkanin do 500 g/m2. Je vybaveno elektrickým nebo mechanickým odměřovačem útku pro jednu barvu a mechanickým řízením prohozu. Dodává se v šířích 170, 190 a 240 cm. Dosahuje výkonu 1 235 útkových metrů/min. Průměr osnovního válu je 1 000 mm, maximální průměr nábalu zboží na stroj je 500 mm, velkonábal má průměr do 1 500 mm. Stroj je doplněn přeletovým čidlem, navíjením přebytečných osnovních nití a zatavováním krajů.

Rozměry stroje: výška -1 800 mm, šířka - 3 540 mm, 3 740 mm, 4 240 mm, hloubka -1 760 mm.

Typ Trustfin Czecho Electronic je vhodný pro úspornou výrobu širokého sortimentu bavlněných (Czecho CT), hedvábných (Czecho AT) a technických tkanin do 500 g/m2. Počet útkových odměřovačů mix (1:1) pro 2, 4 nebo 6 barev. Stroj dosahuje výkonu 1 920 útkových m/min, rychlosti prohozu do 900 útků/min podle typu stroje, druhu zpracovávané tkaniny a vybavení stroje. Dodává se v šířích 170, 190 a 240 cm. Průměr osnovního válu je 1 000 mm, nábal zboží na stroj 500 mm, velkonábal 1 500 mm. Tento stav lze dovybavit přeletovým čidlem, zatavováním krajů, automatickým páráním útku, navíjením přebytečných osnovních nití, elektronickou nebo mechanickou listovkou, řízenou svůrkou a centrálním mazacím systémem.

Rozměry stroje: výška - 1 800 mm, šířka 3 850, 4 050, 4 250, 4 750 mm, hloubka 1 760 mm.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.7.1.6. Günne, Německo

Prvním tryskovým strojem této společnosti byl typ Terryflex 260 Air-F s novou elektronickou listovkou Stäubli 1 670. Další, vybavený novým žakárem Stäubli LX 1 600 s 5 129 platinami, byl předváděn na stánku Stäubli. Kromě zlepšení v oblasti elektronického řízení z r.1995, zahrnoval zmíněný stav následující inovace:

nové zrychlující trysky, připojené k hlavní trysce, snižují napětí útku a umožňují vyšší provozní rychlosti. Došlo ke snížení počtu štafetových trysek, řízených jedním elektronickým ventilem z 6 ks na 4. Tím se zkracuje čas foukání štafetových trysek a návazně spotřeba vzduchu. Stroj je vybaven novými elektrickými nůžkami na odstřih útku přímo před tkacím paprskem, čímž se odstraňuje nepravý kraj na straně zanášení útku.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.7.1.7. Picaňol, Belgie

Jeden z největších vystavovatelů vzduchových tryskových stavů, předváděl dva nové typy těchto zařízení:

Delta-X a Omni. Oba stroje jsou kompatibilní se systémem QSC. Typ Delta-X demonstroval zvýšenou pružnost v porovnání s předchozí verzí Delta. Pro tvoření prošlupu využita pozitivní listovka, čtyři barvy v útku. Stroj může vyrábět různé druhy zboží z předených, hedvábných i směsových přízí. Verze Omni zpracovává široký sortiment kvalitních tkanin. Kromě vysoké provozní rychlosti je významná hodnota zanášecí rychlosti. Zaznamenána zlepšení pokud jde o osnovní regulátor, vazební vzor a řízení barev.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.7.1.8. Somet

Firma předváděla svůj tkací stroj Clipper poprvé na výstavě ITMA'95, tehdy pouze ve dvou provedeních. Ze vzduchových tryskových stavů vystavovala před čtyřmi lety ještě typ Star 15 a Mach 3 (vertikální typ). V Paříži byla zastoupena pouze řadou tkacích strojů Clipper. Zdůrazňovala zde především aplikaci žakárového stroje s dvojí šíří a osmi barvami.

Významným parametrem bylo zanášení zvlášť problematického útku vysokou rychlostí a simultánní zpracování dvojitého útku na stavu s šíří 190 cm. Systém zanášení útku má dvojitou vzduchovou nádrž. Sestava prohozních trysek optimalizuje zrychlení útku, snižuje napětí příze a přispívá k vyšší efektivnosti a výkonu. U strojů s šíří 190 až 360 cm překračovala rychlost zanášení útku hodnotu 2 000 m/min.

Odkaz na začátek stránky TOP

3.7.2. TRYSKOVÉ TKACÍ STROJE

3.7.2.1. Vzduchový tryskový tkací stroj T 4300 firmy Sulzer Textil
Jedná se o zařízení, které vyrábí smyčkovou tkaninu s listovými a žakárovými vzory špičkové kvality. Tato technologie se zakládá na principu řízení pohybu bidla. V kombinaci s ostatními kontrolními jednotkami vytváří ideální podmínky pro efektivní výrobu a formování pravidelné smyčky. Stroj zpracovává veškeré předené příze, používané pro smyčkové zboží:
osnova:
                      15-65 dtex
útek a lemy:
                      15-120 tex (bavlna)
                      33-100 tex (viskóza)
                      16-100 tex (polyester)
                      33-100 tex (polypropylén)
                      do 180 tex (žinylkové příze)

Elektronická útková záměna umožňuje zanášet čtyři, na objednávku až šest, barev nebo druhů příze v libovolném sledu. Toto zařízení pracuje nezávisle na prošlupním mechanismu. Pro snadnější provoz a zadávání tkacích parametrů disponuje stav T 4300 řídícím systémem s několika interkomunikačními procesory. Řídící data pro prošlupní zařízení, změnu prohozu nebo výšku smyčky se přenášejí do paměti RAM tkacího stroje z přenosné programovací jednotky nebo přímo z počítače. Do paměti stroje lze ukládat až 32 různých vzorů s maximálním počtem 8 000 prohozů. Data z nadřízeného počítače je možné přenášet do tkacího systému pomocí propojení VDI 3665.

Pro vzorování tkaniny lze na stroj T 4300 instalovat elektronicky řízený listový nebo žakárový stroj. Dvě výšky smyčky se dají volit automaticky za provozu stroje. Měřicí buňka kontroluje napětí základní osnovy a synchronizaci osnovního a zbožového regulátoru přes IDEA. Motor na stejnosměrný proud reguluje popouštění smyčkové osnovy, a tím zajišťuje stejnou výšku smyčky a napětí osnovy od plného do prázdného osnovního válu. Stroj T 4300 pracuje s osnovními vály do průměru 1 000 mm (základní osnova), a do 1 250 mm (smyčková osnova). Útkovou dostavu lze programovat pomocí terminálu. Automatické hledání útku je rovněž řízeno přes IDEA. V případě přetrhu útku je takto zamezeno vytváření spouštěcích a zastavovacích pruhů. Stroj je vybaven frekvenčně řízeným motorem pro změnu rychlosti při tvoření smyčky, nebo tkaní lemu. Při hledání útku může stroj také pracovat při nízkých rychlostech.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.7.2.2. Vzduchový tryskový tkací stroj nové generace L 5300 firmy Sulzer Textil

Toto zařízení je určeno pro výrobu standardních tkanin, může však zpracovávat i speciální zboží (textilní zboží ze skleněných vláken, smyčkovina, denim). Disponuje širokým výběrem pracovních šíří, nabízí možnost útkové záměny do šesti různých barev nebo druhů příze, je kompatibilní téměř se všemi prošlupními mechanismy. Stroj vyniká zejména ve výrobě tkanin ze skleněných vláken pro elektronický průmysl, vyžadujících dokonalý povrch. K výhodám stavu L 5300 patří:
- nízké investiční náklady
- spolehlivost
- nízké náklady na údržbu
- malá zastavěná plocha
- nízká spotřeba energie
- automatická oprava chybně zatkaného útku
- snížení odpadu příze
- automatické řízení prohozu (optimalizuje tlak vzduchu pro zanášení útku jeho nastavením podle druhu příze)
- odměřovače útku, řízené počítačem, možnost instalace systému ABS - komunikace, úprava podle individuálních potřeb
- minimální doba uvedení do provozu s použitím programu ICS
- speciální verze stroje pro různé aplikace:
       pro předené příze se dodává v šířích 190 až 390 cm
       pro hedvábné příze 170 až 336 cm
       pro skleněná vlákna 140 až 280 cm
- výběr prošlupních mechanismů:
       klikový do šesti listů
       negativní excentrový do osmi listů
       pozitivní excentrový do deseti listů, vhodný pro těžší tkaniny a velké tkací šíře
       elektronická negativní listovka do 16 listů, vhodná pro tkaniny z hedvábných přízí a vysoké provozní rychlosti
       elektronická pozitivní listovka do 16 listů elektronický žakár (těžké tkaniny, velké tkací šíře)
- osnovní vály - průměr:
       1 100 mm pro hladké tkaniny
         940 mm (základní osnova u smyčkoviny)
       1 250 mm (smyčková osnova)
- perlinkové nebo zakládané kraje

Odkaz na začátek stránky TOP
3.7.2.3. Vícefázový tkací stroj M 8300 firmy Sulzer Textil

Zařízení představuje nesporně mezník ve vývoji tkací technologie. Jeho unikátní princip zanášení útku zajišťuje několikrát vyšší výkon, než jednofázové tkací verze. Pro výrobu standardních tkanin jde bezpochyby o neúspornější tkací systém současnosti.

Výhody, v porovnání s jednofázovým tkacím strojem:
- provozní náklady sníženy až o 30%
- trojnásobná produktivita
- až o 40% nižší spotřeba energie na 1 m2
- nižší spotřeba stlačeného vzduchu
- nižší tlak vzduchu
- nový klimatizační systém
- o 60% menší zastavěná plocha
- až o 25% snížený počet obsluhujícího personálu
- hlučnost, snížená na polovinu
- lepší kvalita tkaniny

Stroj M 8300 má modulární konstrukci, zahrnující čtyři moduly, tj. tkací, osnovní, zbožový a podávající přízi. Tím odpovídá veškerým požadavkům efektivní logistiky, tj. rychlé zakládání a vyjímání osnovního a zbožového válu, snadný přístup k útkovým zásobníkům, uložení velkého počtu zásobních cívek.

Zanáší se čtyři útky současně do otevřených prošlupů na rotoru. Odměřovací válečky, řízené servomotory, vytahují útek z předlohové cívky konstantní rychlostí. Útky, dopravované stlačeným vzduchem, vystupují synchronně z vodicích kanálů a jsou směrovány do útkového kanálu s nízkotlakým vzduchem.

Řídící systém stroje M 8300 je úplnou novinkou firmy Sulzer Textil. Představuje logickou kombinaci jednotlivých motorových pohonů a vysoce dynamických servopohonů. Disponuje grafickým terminálem s dotykovou obrazovkou, přenosem data pomocí paměťové karty nebo řídícího systému, a diagnostikou.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.7.2.4. Vzduchový tryskový tkací stroj JAT 610 firmy Toyoda Automatic Loom Works Ltd.

Toto zařízení bylo od svého uvedení na trh v r.1996 dodáno mnoha zákazníkům po celém světě. Nabízí tyto výhody:
- hladký, vysokorychlostní provoz s nízkou hladinou vibrací - malá spotřeba vzduchu, nízké provozní náklady
- různá elektronická řídící zařízení k výrobě tkanin mimořádné kvality
- jednoduchý provoz a snadná údržba pomocí řídícího panelu s dotekovou obrazovkou

Odkaz na začátek stránky TOP
3.7.2.5. Vodní tryskový tkací stroj ZW405 firmy Tsudakoma

Tento stav může tkát vysoce kvalitní textilie, které tradičně patřily do výrobního sortimentu jehlových stavů. Při produkci polyesterového taftu disponuje jemnou prohozní technikou. Toto zboží se vyrábí maximální provozní rychlostí s minimálními provozními náklady. Pro listové vzory a tkaniny se složitou nebo nevyváženou strukturou je rovněž zajištěn stabilizovaný provoz. Díky výkyvné trysce se zredukoval přiraz bidlenu a velikost prošlupu. Takto může stav se dvěma tryskami dosáhnout stejné hodnoty rychlosti a vibrací jako stroj s jednou tryskou. K dispozici je rovněž několik zařízení k usnadnění montáže nové sady osnov.

Odkaz na začátek stránky TOP
3.7.3. SHRNUTÍ

Ze všech druhů tkacích systémů zaznamenalo tryskové tkaní od r.1995 největší pokrok. Z výrazného zvýšení počtu vystavovaných vzduchových tryskových stavů je zřejmé, že si tato tkací technologie získává stále větší popularitu, a to patrně vysokou produktivitou a zvyšující se univerzálností. V porovnání s poslední výstavou došlo také ke zvětšení pracovní šíře těchto zařízení, a to z 390 na 430 cm. Běžně tyto stavy produkují vysoce kvalitní osmibarevné tkaniny s žakárovými vzory. Nabízí se však už 12 barev v útku. Univerzálnost uvedených strojů se projevila při výrobě technických textilií.

Víceprošlupní tkací stroj M8300 švýcarské firmy Sulzer Textil předvedl nejvyšší rychlost zanášení útku - více než 6 000 m/min, tedy asi o 1 000 m/min více než na minulé výstavě. Japonská společnost Tsudakoma dosáhla na svém tkacím stroji ZAX provozní rychlosti 1 800 ot/min, tzn. o 100 ot/min více než před čtyřmi lety. Tento výrobce, který letos slaví 90. výročí svého trvání, vystavoval devět nejmodernějších tkacích strojů, tj. 7 vzduchových tryskových jednotek ZAX a 2 vodní tryskové stavy ZW. Od zahájení prodeje tryskových stavů v roce 1976 již dodal na světových trh 160 000 tkacích strojů (70 000 vzduchových a 90 000 vodních), a tím se stal největším vývozcem těchto zařízení. Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti vývoje textilních strojů může Tsudakoma nabídnout zařízení s různými aplikacemi a technologiemi. Jednotka CLOS-11 pro automatické smekání zbožového válu na vzduchových tryskových tkacích strojích řady ZAX reaguje na průmyslové požadavky ohledně úspory práce a rychlé odezvy. Vodní tryskové stavy ZW 403 a 405 byly oceněny za mimořádnou úsporu energie japonským Ministerstvem průmyslu.