3. Zprávy o stavu tkací techniky (VÚTS Liberec)


 3.1. 1983 - ZPRÁVA O STAVU TKACÍ TECHNIKY

 3.2. 1985 - VÝVOJOVÉ TENDENCE VYBRANÝCH SKUPIN TEXTILNÍCH STROJŮ

 3.3. 1986 - INFORMACE O STAVU SVĚTOVÉ TECHNIKY V TEXTILNÍM STROJÍRENSTVÍ

 3.4. 1988-89 - PŘEHLED O VÝVOJI A VÝROBCI TKACÍ TECHNIKY

 3.5. 1991 - SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ SMĚRY

 3.6. 1992 - ZPRÁVA O STAVU TKACÍ TECHNIKY

 3.7. 1998 - ZPRÁVA O STAVU TKACÍ TECHNIKY

 3.8. 2000 - ZPRÁVA O STAVU TKACÍ TECHNIKY